Fit-In

Disclaimer

Op de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Fit-In Zorg B.V.

Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Het wijzigen van de verschijningsvorm van deze website is niet toegestaan.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website kan geen enkel recht worden ontleend aan enige gegevens en/of informatie die zijn gepubliceerd op deze website. Wijzigingen en aanvullingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.

U kunt voor vragen omtrent deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website terecht bij: info@fitinzorg.nl.

De website is tot stand gekomen door de plezierige samenwerking van Fit-In Zorg met Rethinking Group Design uit Eindhoven (grafische vormgeving) en WebTastic Webdesign uit Utrecht (ontwikkeling website).