Fit-In

Voor tandartsen

De administratieve lasten in een praktijk stijgen. In veel regio's is een tekort aan tandartsen, hierdoor is het tijdens diensten extra druk. Veel jonge tandartsen, mannen en vrouwen, willen in deeltijd werken en hebben vaak geen zin in al die administratieve rompslomp. Daarnaast werken zij graag in groepspraktijken wat moeizaam gaat omdat op dit moment ongeveer nog 80% van de tandartspraktijken solopraktijken zijn (bron: NMT). Hoe gaat u als tandarts met deze ontwikkelingen om?

Meerwaarde in zorg met Fit-In praktijken
Fit-In Zorg is een ondersteunende en facilitaire organisatie die inspeelt op de huidige ontwikkelingen in de zorg en zich richt op de oprichting, inrichting en exploitatie van groepspraktijken en eerstelijnscentra waar bij voorkeur meerdere zorgaanbieders uit de eerstelijnszorg actief zijn. De zorg is aangepast aan de vraag in de wijk, stad, dorp en/of regio, waarbij de praktijken en centra herkenbare locaties zijn voor de patiënt en deze patiënt centraal staat. Zorg wordt vraaggestuurd aangeboden.

Zorg Zonder Zorgen
De praktijk heeft meerwaarde voor u als tandarts omdat de exploitatie van het centrum door Fit-In Zorg wordt georganiseerd, terwijl men toch autonoom blijft. De diensten van Fit-In Zorg geven u de mogelijkheid om zich te richten op de patiënt zonder zich zorgen te hoeven maken over de praktijkvoering en daarbij komende problemen. Er ontstaat Zorg zonder zorgen in een aantrekkelijke werkomgeving.

Maatwerk
Wij stemmen onze dienstverlening af op uw wensen. Zo kunt u bij ons in loondienst werken, maar wij kunnen ook een maatschap met elkaar aangaan, waarbij u de tandheelkundige zorg levert en wij de ondersteuning. Daarnaast kunnen we u projectmatig ondersteunen waarbij we tegen een vooraf overeengekomen tarief bepaalde werkzaamheden van u overnemen. Hierbij kunt u denken aan begeleiden van een verhuizing of een verbouwing, opzetten van een praktijkplan, et cetera. Aan de andere kant leveren we een totaal pakket aan dienstverlening, waarbij we alle niet-kerntaken van u overnemen.

Voordelen
Onze dienstverlening levert u de volgende voordelen op:

  • meer tijd zodat u meer patiënten kunt zien en daarmee uw omzet kunt verhogen, of
  • meer vrije tijd voor gezin of hobby's ;
  • geen administratieve lasten en zorgen;
  • beperkt risico bij ziekte van personeel;
  • delen van kennis binnen netwerk;
  • gunstige randvoorwaarden voor praktijkopvolging;
  • verhoging arbeidsvreugde.